Obecní knihovna Bochoř, Obecní knihovna Bochoř

Po: 15:00-17:00 h / Čt: 17:00-19:00 h

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.

Lucius Annaeus Seneca

Co se událo?

Aktuality a novinky

9
květen

XXXVIII. hodová výstava

 Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ na vernisáži navodilo pohodovou atmosféru, která se přenesla i do dalších dnů. Desítky návštěvníků si přišlo prohlédn

Číst více

11
duben

Knihovní přírůstky

 V minulém týdnu se náš stálý fond rozrostl o 35 nových knížek pro dospělé i děti. Zároveň jsme obdržely 150 knih v novém cirkulačním souboru, k

Číst více

Více aktualit

Mohlo by Vás zajímat

Zprávy a články


Více článků

Historie

Už v roce 1894 bochořský rolník Josef Skácelík založil první spolek v obci, čtenářský spolek Svornost. Členové spolku si nejen půjčovali knihy, věnovali se také hudbě, zpěvu a hlavně ochotnickému divadlu.

Velkým organizátorem života spolku byl učitel Ladislav Hudeček, ale po jeho odchodu v roce 1907 a hlavně v době 1. světové války se stále více omezoval počet spolkových akcí. Když po vyhlášení samostatného Československa se ustálily obecní poměry, v roce 1920 byla zahájena činnost obecní knihovny a dalších sdružení. Čtenářský spolek Svornost ukončil svoji činnost v roce 1923 a jeho poslední předseda Čeněk Lapčík věnoval knihy obci.

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku Touha po vzdělání, po kontaktu s vrstevníky a po smysluplném prožití volného času je pro mnohé seniory tak velká, že se i přes obtíže s dojížděním do univerzitních měst snaží zapojit do studia, které jim umožňují Univerzity třetího věku.

Odstranit největší překážky pro uskutečnění tohoto záměru, které představují hlavně ztráta času s dojížděním a finanční úhrada cestovného, se podařilo České zemědělské univerzitě v Praze. Ta nabízí seniorům studium na Virtuální Univerzitě třetího věku. Bez dojíždění, bez cestovného, v pohodlí místní knihovny.